Škure – Romeo Magaš

Romeo inspiraciju pronalazi u ljepoti i šarmu starih kamenih primorskih kuća. Posebno ga fasciniraju prozori – škure i grilje, slutnja života i duha vremena koje zakrivaju. Svaki prozor na autentičan i duhovit način priča svoju priču i poziva promatrača da zamišlja život koji se odvija iza starih škura nagrizlih od vremena i morske soli.
Slikanjem kombiniranom tehnikom, koristeći kompleksne materijale, bavi se niz godina. Izrada svake reljefne (3D) slike je vrlo složena i dugotrajna. U izradi svojih slika stalno unapređuje i istražuje tehnike inovirajući određene postupke i procese.