O predstavama

Ponuda različitih predstava nezavisne kazališne scene, pretežito iz žanra komedije.

PREDSTAVE U PONUDI: